LANDBRUGSVIKARSYD - en god forbindelse

Velkommen


Vi tilbyder billige og kvalificerede vikarer indenfor landbrug, erhverv og hjemmeservice. Vi kan alt fra at malke køer, passe grise, høns og mink, til rengøring, industri, tømrer- og mureropgaver. 

Vores vikarer er alle udvalgt, fordi de har præcis den viden, erfaring og ansvarsfuldhed, som gør, at du trygt kan overlade ansvaret for det daglige arbejde til dem. 

Hos os skal du ikke betale kontingent. Du ringer bare på tlf. 88 18 58 18, og så sender vi straks en af vores dygtige vikarer af sted til dig.

Arbejdstilsynet siger: